Eci Desi Cewek Tomboy, suka main, hobi Traveling dan Baca Novel. Saat ini menjadi penulis tetap di Scholtrek.com.

Cerpen Bahasa Jawa

5 min read

Cerpen Bahasa Jawa

Cerpen Bahasa Jawa – Cerpen atau cerita pendek, kini sudah menjelma dengan berbagai macam bahasa. Jika dahulu, cerpen hanya berpaku pada bahasa Nasional (Indonesia). Maka, sekarang tidak lagi demikian.

Sebab, banyak para sastrawan muda yang membudidayakan sastra cerpen ini menjadi berbagai Bahasa. Salah satunya, adalah bahasa Jawa…

Dalam bahasa jawa, cerpen dikenal dengan sebutan Cekrak. Yaitu, sebuah cerita pendek yang menggunakan bahasa Jawa…

Nah, buat Anda yang sedang mencari cerpen bahasa Jawa. Maka, postingan ini patut untuk Anda simak. Sebab, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kumpulan contoh cerpen dalam bahasa Jawa. So, berikut ulas annya. Check this out!

Cerpen Bahasa Jawa tentang Cinta

Pada cerpen tentang CINTA ini, menceritakan kisah sepasang muda mudi yang menjalani hubungan percintaan. Yang tentunya, kisah ini sangat unik sekali. Sebab, dibumbui dengan kata-kata mesra nan romantis:


Aku tangi Seloso isuk ing minggu pertama pas bulan September. Aku wis siyaga telung dina lan bengi iku minangka dendhalku. Aku mbukak lawang lan bingung nalika ndeleng sekelompok wong kumpul ing omahku.

Opo aku mati dina iki? Ah, aku ora mikir.

Banjur aku mlebu ing pawon lan nemoni ibuku sing klambine apik kaya wong sing pingin ngayahi acara. Rambute apik banget lan sandhangane kebaya renda. Aku isih bingung karo kahanan nganti swarane ibune kagetku.

“Sampeyan ngapain neng kene? Cepet siap-siap. Enggal calon mbakmu bakal pingin lamaran. Lali kowe?”

Swarane ibuku nggawe aku meneng maneh. Tegese sawetara sabanjure, aku kudu nganggo klambi kanthi rapih lan ngadhepi kulawarga calon besan.

Ora suwe, kulawarga pancen teka. Karo sawetara wanita kebaya sing nggawa segelintir seserahan, dheweke mlebu omahku. Fokusku mandheg ing gadis ayu karo senyuman manis sing lungguh ing cedhak penganten.

Esemanipun njalari kula mboten purun wangsul malih sareng kamar terus turu. Nanging, wektu iki kau pengin aran kaya aku sing nggawe lamaran ing kene.

Cerpen Bahasa Jawa tentang Persahabatan

Sahabat merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki setiap insan. Dengan sahabat, kita dapat mencurahkan isi hati, keluh kesah, dan tempat berbagi masalah (curnat).

Nah, dibawah ini adalah cerpen tentang persahabatan yang penuh makna, pesan, serta nilai-nilai dari persahabatan:


Aku ndharat nalika tekan lapangan bandara Soetta. Aroma Petrichor metu lan mlebu irung. Aku ora tau weruh kutha sing paling disenengi iki.

Coba deleng lan mandheg. Mobil abang banget sing aku kenal alon-alon maju lan mandheg ing ngarepku lengkap karo sopir lan penumpang ing jejere dheweke sing ndeleng aku keganggu.

Introduksi, Aku Adhimaha Fiqh. Wong lanang kesat ing antarane telu wong telu. Wong sing lagi lungguh ing ngarepku yaiku Dhimas, lan sing dadi sopir wektu iki yaiku Alga.

Mobil abang iki wis dadi kendharaan setya kita saben wong sing bali saka luar negeri utawa mung kepengin bareng. Kaya sing sampeyan ngerteni, aku dadi tukang ngimpi. Ngimpi sing tansah dak impen yaiku impen sing bakal nggayuh aku menyang jagad iki.

“Ora becik takon ulang-alik ing Soetta. Sampeyan lunga, njupuk bis, qi.” mesem karo Alga yen aku bali karo ngrangkul.

“Sampeyan ora pengin aku njaluk sampeyan milih sampeyan ing sisih tengen terminal, iki mung solusi.” Aku mangsuli kanthi santai.

“Sing sejatine, umume pengin ndeleng sing cetha. Apa sampeyan, Dhim?” Ujar Alga nalika njejarah lengen Dhimas. Sing ditudhung mung siji.

“Wis rampung, intine aku serep. Apa kowe ora kejawab aku?”

“Ya, aku ora kantun bodho, nanging ora bisa ditindakake. Kabeh sing dakkarepake yaiku njupuk ing Soetta. Aku wis ngerti wilayah Soetta wis santai maneh.” Alga sambat maneh.

Aku mencolok kabel USB menyang piranti tape Bluetooth mobil lan nguripake lagu Bruno Mars – Billionare.

Kita telu padha ngrayu lagu kasebut kanthi swara sing ora alon. Gabung karo jendhela mbukak sing amba ndadekake kita tontonan gratis kanggo akeh wong.

Cerpen Bahasa Jawa Lucu

Cerpen bahasa Jawa humor ini, mengandung unsur lucu yang akan membuat Anda ngakak saat membacanya. Pembahasannya yang ringan, juga ikut membuat cerpen ini menjadi menarik:


Aku kumpul karo kanca-kanca sing wis dadi sepi aku suwene 5 taun.

2 wong wis teka, nanging 3 isih ana ing macet.

Aku ngetokake rokok sing langsung ditangkep kothak kasebut dening kanca-kancaku. karo eseman, padha menehi kode sing takon saka rokok aku. kaya utawa ora, aku uga menehi.

“Napa sampeyan seneng korek ing tongkrongan?” takon Andri, salah sawijining kanca sing paling apik.

kula lan Bima guncang kepala ora ngerti.

“Amarga korek iku setengah saka jiwa sing ilang sampeyan.”

Aku banjur kepepet sira nggunakake asbak.

“Sampeyan lagi ngguyu aku maneh ora lucu.”

3 saka kanca sing paling apik pungkasane teka nanging tekane dheweke nggawe aku ngguyu. Dheweke dadi nganggo sandhangan sing padha. Lan dheweke padha ngerti.

“Diem sampeyan.” padha ngomong bebarengan.

Aku isih ngguyu, “Sampeyan seneng upin lan ipin.”

Cerpen Bahasa Jawa Singkat tentang Kesedihan

Aku sijine lengen ing meja. Ndhukung sirahku, sing krasa bisa ambruk langsung. Ing ngarepku, ana buku mbukak ing plataran tengah.

Buku kasebut nyritakake sampeyan. Babagan kita. Utawa, bisa uga dakkandhakake, babagan aku sing mikirake tembung ‘kita’ ana.

Tanganku ora gelem ngalih ing nutup buku lan mbalik kagiyatane. Nanging, tangan saiki narik buku luwih cedhak lan nggawa aku menyang kuburan kenangan sing nyedhot dada.

Nilar tembung sing mesthi ana rasa. Pait.

Yen sampeyan mikir, rasa pait kopi paling ala. Coba sampeyan ing posisiku, mungkin sampeyan bakal duwe panemu sing beda.

Makam pengeling-eling aku cepet, amarga mripatku tiwas saka tembung-tembung sing biyen aku aturake menyang indah.

Terasa menyesakkan. Nanging aku ora gelem males.

Rasa iki kenthel karo kenanganmu kaya narkotika kanggo aku. Rasa jero banget yen aku ora gelem ngilangi.

Sampeyan. Minangka kanggo tembung sing mbukak kabeh. Nerangake alesan kenapa pahit minangka tembung sing cocog kanggo aku. Alesan kenapa tokoh ‘Aku’ saiki wis ngadeg kanthi sikil sing gemeter.

Banget. Ya Yen sampeyan ngatasi wong sing pait, mula atiku saya lemes. Iku ndadekake aku wegah kanggo mindhah. Kayane kabeh pikiranku lumpuh.

Sanajan sampeyan ngerti, sampeyan dadi penyebabe.

Kumpulan Cerkak Bahasa Jawa

Selain 4 cerpen diatas, saya lampirkan juga 2 cekrak bahasa Jawa khusus untuk Anda. Berikut diataranya:

*Gusti Niku Sae*

Ing setunggaling dinten Pak Bejo tukang ojek online, uripe pas-pasan lan gadah anak taseh sekolah TK. Koyo biasane Pak Bejo ngeterake anake sekolah, banjur mangkal teng pinggir dalan, ngentosi pelanggan lewat hpne seng wus rusak. “Alhamdulillah, enek sing arep pesen?”. Atine Pak Bejo seneng banget, banjur pak Bejo nukokne nopo sing di peseni pelanggan wau.

Sakwise Pak Bejo nukokne panganan shing dipesen pelanggane, seng wektu iku enteke okeh banget sekitar 700 ewu lan ijik gawe duwite dewe. Pak Bejo goleki lan delengi alamat seng podo karo alamate shing pesen, bareng wus ketemu omahe Pak Bejo kanti sae lan santun maringne pesenan niku wau.

“Leres inggeh niki dateng Bu Suprih, niki pesenane jenengan Buk?”. Ibuke niku bingung kok pesenane akeh, padahal meng pesen siji. “Loh, Pak niki kok katah pesenan kula, kula niku namung pesen setunggal, nek sementen berarti telase katah Pak?” Pak Bejo inggi melu kebingungan “La teng mriki ibuk pesene 7 porsi buk, terus niki sisane pripun?”. Banjur ibuk wau mboten purun, amergi mboten gadah yotro 700 ewu. “Buk, kuloniki nggih mboten gadah yotro, soale anak kula nggih butuh berobat?”.

Akhire sego 6 porsi niku dibeto Pak Bejo, banjur Ibuk wau nyuwun ngapuro dateng Pak Bejo. Pak Bejo numpak sepeda motor karo bingung lan ngroso sedih amergi duwite telas damel tumbas panganan niku wau.

Pak Bejo mandek ing pinggir dalan lan mampir ing masjid, Pak Bejo ngakoni sholat lan dedongo marang Gusti Pangeran. Sak wuse Pak Bejo ndongo, Pak Bejo mbagikne panganan wau teng bapak tukang becak, wong dodol keliling, lan sak liane. Sak wuse niku segone diturahne setunggal damel mangan anake.

Pak Bejo kanti ngronto ningali yogane sing ijik cilik lan gadah penyakit niku, nanging Pak Bejo mboten ngetokne kasedihane, Pak Bejo ngajak anake mangan ing pinggir dalan, dumadakan enten tiang ikngkang lewat mriku maringi arto katang disukakne teng amplop. Pak Bejo langsu sujud sukur marang Gusti, sampun digantos ingkang langkung katah amerki kesabarane niku.


*Budi Anak Petani*

Budi ya iku, bocah kang taseh sekolah ing bangku SD kira-kira sampun kelas 5, panggaweane sabendina, sak sampune wangsul sekolah mangan, sinau banjur ngewangi bapak lan ibu ne menyang sawah damel ngramut godhongan, sing biasane di dol ing pasar rongdina pisan. Nanging budi teng mriku mboten ngramut godhongan nanging pados kayu damel masak boke teng gria.

Saben sore Budi ngaji TPA teng masjid ing desone nganti bengi. Budi dados bocah kang apik lan santung marang wong shing luwih tuwo, amergi sangune ngaji lan didikane wong tuwo ingkang sae.

“Mbok, kulo bidal sekolah riyen nggih?”. Pitakon budi karo nyalami Bapak lan Ibuke lan nyuwun doa restu. “Oh, iyo len shing ngati-ati lan seng tenanan olehe golek ilmu”. Pas budi mangkat sekolah enten mbah-mbah wus tuwo gowo depok isi telo teko kali, Budi ngroso mesakne dateng mbah niku langsung ditulungi lan di terake nganti tekan omah.

Budi niku tiang ingkng sae, nek teng sekolahan di senengi kalian gugu-guru lan rencang-rencange. Najan anake wong nora duwe, nanging Budi gadah akhlak ingkang sae, seneng tinulung, lan welas asing marang liyane.

Baca Juga: Cerita Rakyat Bahasa Jawa

Nah, itulah dia kumpulan contoh cerpen / cekrak bahasa Jawa yang dapat saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dishare ya hehe. Sekian, Terima kasih.

Eci Desi Cewek Tomboy, suka main, hobi Traveling dan Baca Novel. Saat ini menjadi penulis tetap di Scholtrek.com.

Seni Lukis

Jumaldi Kurnia Rizki
5 min read

Cerita Rakyat Bahasa Jawa

Eci Desi
1 min read

Geguritan Bahasa Jawa

Eci Desi
9 min read

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *